واحد مراقبت 

 • مشاهده سریع
  412,844 تومان موجود است
  جدید

  رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در برش پلاسما و سایر مصارف صنعتی فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به...

  412,844 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  690,000 تومان موجود است
  جدید

  قابلیت رطوبت گیری و کاهش فشار هوا با قابلیت تنظیم ۸-۰ بار رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در برش پلاسما

  690,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  752,294 تومان موجود است
  جدید

  رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز قابلیت رطوبت گیری هوا در دو مرحله دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در برش پلاسما و سایر مصارف صنعتی

  752,294 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  1,120,000 تومان موجود است
  جدید

  رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز و کاهش فشار با قابلیت تنظیم 8-0 بار قابلیت چرب کردن هوای خشک با استفاده از دستگاه لوبریکیتور (روغن افزا) دارای 4 فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در دستگاهای پنوماتیک و هیدرولیک صنعتی

  1,120,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  1,120,000 تومان موجود است
  جدید

  رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز قابلیت رطوبت گیری و کاهش فشار هوا در دو مرحله با قابلیت تنظیم ۸-۰ بار دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا در هر مرحله جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد جهت استفاده در برش پلاسما و سایر مصارف صنعتی

  1,120,000 تومان
  موجود است